List do Papieża prosząc o kanonizację bł. Piotra Jerzego Frassatiego

+JMJ+
20 maja 2017
Drogi Ojcze Święty
W związku z przygotowaniami do nadchodzącego Synodu Biskupów nt. „Młodzież, wiara i rozeznanie
powołania”, poprosiłeś młodych ludzi z całego świata, aby wypowiedzieli się o swoim życiu – nadziejach i
pomysłach na własne życie wiary oraz ich roli wewnątrz Kościoła, jak również na temat ich obaw i zmagań w
przeżywaniu wiary chrześcijańskiej. Mając na uwadze owo zainteresowanie naszymi zmaganiami, my, młodzi
ludzie z całego świata, zwracamy się do Ciebie Ojcze Święty ze szczególną prośbą.
W wielu swoich wypowiedziach dałeś do zrozumienia, że wiesz, jak trudno jest często nam, młodym ludziom żyć
pełnią naszej wiary i realizować się w naszym powołaniu do bycia – świętymi! Ojcze Święty, czasami wydaje się
to być nie tylko trudne, ale wręcz niemożliwe. Kusi nas, aby myśleć „W przeszłości żyli święci, ale w czasach
obecnych? Być może ci odnaleźli swoje powołanie, lecz prawdopodobnie nie ja.” Wiemy, że tak nie jest, ale do
walki z tymi myślami potrzebujemy wzorca, który wskaże, że tak nie jest. Potrzebujemy świętego, który byłby
“jednym z nas” – młodym, nie do końca pewnym wielkich planów Boga względem niego lub niej i żyjącego nie
w odległych czasach, lecz nam współczesnych.
Mając na uwadze tę potrzebę i szerzący się na całym świecie kult Błogosławionego Pier Giorgia Frassatiego,
który jakżeż zainspirował tysiące osób na całym globie swoim życiem i pomógł im poprzez swoje
wstawiennictwo – pokornie Cię prosimy o skorzystanie z okazji nadchodzącego synodu, aby dać nam wyraźny
znak, że świętość jest możliwa, także obecnie, nawet w zasięgu młodych ludzi, poprzez wpisanie naszego
umiłowanego Błogosławionego Pier Giorgia w poczet świętych. Prosimy o tę kanonizację, ponieważ Bl. Pier
Giorgio jest w pewien sposób “jednym z nas” – młodym człowiekiem. Nie założył żadnej wielkiej kongregacji,
ani nie wzniósł się na szczyty władzy; raczej żył swoim zwyczajnym życiem chrześcijanina, kochając w
nadzwyczajny sposób Boga i swoich bliźnich. Bł. Pier Giorgio zmarł w wieku zaledwie 24 lat. Nie miał
“wszystkiego do końca uporządkowanego”. Jego życie było pełne wzlotów i upadków, jak to często bywa w
wieku młodzieńczym, kiedy ledwo zdajemy sobie sprawę, czym miałoby się stać nasze życie, a on przeżył ten
okres w sposób heroiczny. Nie podejmował wielkich decyzji oraz nie rozeznawał jego ostatecznego celu, lecz
podejmował codziennie heroiczne decyzje dotyczące miłości i to było rysem charakterystycznym jego młodego
życia. Przez to staje się dla nas przykładem rozeznawania powołania, to znaczy w jaki sposób prawdziwie
kochać w sposób konkretny wszystkie osoby stawiane nam na naszej drodze.
Znasz dobrze Ojcze Święty historię tego wyjątkowego młodego człowieka, a zatem wiesz, że jest on dla nas
także przykładem służenia biednym, czy studentom, kochania opuszczonych, radzenia sobie z trudną sytuacją
rodzinną, a także docenienia ogromnej wartości przyjaźni w naszych coraz bardziej egoistycznych czasach. Na
koniec, co jest kwestią zasadniczą, Bł. Pier Giorgio stanowi dla nas wzorzec młodej osoby zakochanej w Bogu.
Jego życie wypełnione modlitwą stanowiło inspirację dla tych, którzy go znali, i inspiruje nas wciąż w następnym
stuleciu, pokazując nam, że my także możemy być przepełnieni tym samym Duchem, który kierował bł. Pier
Giorgia do tych dzieł miłości, które zaprowadziły go do Nieba.
Pokornie prosimy, drogi Ojcze Święty, aby bł. Pier Giorgio – który inspiruje nas do tego, aby nie zwlekać aż
młodość przeminie, lecz kochać Boga i bliźniego w sposób heroiczny – został wyniesiony na ołtarze Kościoła
powszechnego, jako kanonizowany święty. Nie będzie lepszego sposobu ku temu, aby pokazać nam młodym
ludziom, że bycie świętym jest możliwe, poprzez stwierdzenie owego „tak”, rzeczywiście “jednemu z nas” udało
się i został ogłoszony świętym! Gest ten, kanonizacji Bl. Pier Giorgia przy okazji synodu, skierowanego w sposób
szczególny do młodych ludzi, uświadomiłby nam, że nawet my, młodzi, możemy stać się świętymi!
Z synowską miłością i zapewnieniem o naszych modlitwach za Ciebie Ojcze Święty i Twoją służbę,
Młodzi Ludzie z całego świata (i niektórzy, chociaż już nie młodzi, o nich się troszczą!)

Podpisz list na stronie: 

  I believe the same would apply for how to write white paper technical a short story collection