1772

Oropa

Poniżej zdjęcia z Sanktuarium MB Królowej Gór w Oropie, do którego często pielgrzymował bł. Piotr Jerzy Frassati

Publikowanie i wykorzystywanie zdjęć za zgodą autora.